โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

ประชาชนทั่วไปมักเรียกว่า โรคอัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต โรคนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน2. โรคหลอดเลือดสมองแตก

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

อาจเกิดจากการตีบตันที่หลอดเลือดสมองเองหรือจากการมีลิ่มเลือดหลุดจากที่อื่น เช่น จากหัวใจและ จากหลอดเลือดที่บริเวณคอมาอุดตันหลอดเลือดสมอง ทำให้สมองบางส่วนขาดเลือด หรือ มีเนื้อสมองตาย

โรคหลอดเลือดสมองแตก

เกิดจากการแตกของหลอดเลือดสมองทำให้มีเลือดออกมาคั่งและทำลายเนื้อสมองในบริเวณนั้น นอกจากนี้อาจกดเบียดสมองส่วนที่อยู่ใกล้เคียงทำให้สมองส่วนนั้นทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติ จึงเกิดอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

1. หลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากการเสื่อมของผนังหลอดเลือด มีไขมัน และหินปูนมาจับ พบได้ทั้งในหลอดเลือดสมองเอง และหลอดเลือดใหญ่ที่คอมักพบในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน , โรคไขมันในเลือดสูง หรือ ผู้สูบบุหรี่
2. โรคหัวใจที่มีลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนี้อหัวใจขาดเลือด
3. หลอดเลือดสมองอักเสบ
4.โรคเลือดบางชนิด

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองแตก

1. โรคความดันโลหิตสูง
2. หลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิด

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทุกระบบ เช่น การเคลื่อนไหว ระบบประสาทสัมผัสชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สมองในตำแหน่งต่าง ๆ ทำหน้าที่แตกต่างกันไป ดังนั้น อาการของโรคหลอดเลือดสมอง จึงเกิดขึ้นได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดโรค หากสมองส่วนใดสูญเสียการทำงานไป ก็จะเกิดอาการผิดปกติของร่างกายในระบบที่สมองบริเวณนั้นควบคุมอยู่ อาการมักเกิดอย่างรวดเร็วหรือทันทีทันใดเนื่องจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทันที แต่ในบางครั้งอาจมีอาการแบบเป็น ๆ หาย ๆ หรือค่อย ๆ เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะเวลาอันสั้น เช่น

 • อ่อนแรงของร่างกายครึ่งซีก
 • ชาครึ่งซีก
 • เวียนศีรษะ ร่วมกับเดินเซ
 • ตามัว หรือ มองเห็นภาพซ้อน
 • พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง
 • ปวดศีรษะ อาเจียน
 • ซึม ไม่รู้สึกตัว


สัญญาณเตือนภัยของโรคหลอดเลือดสมอง
-อ่อนแรงครึ่งซีก
-เวียนศีรษะ หรือหมดสติ
-ปวดหัวรุนแรงเฉียบพลัน
-พูดไม่ชัด หรือลิ้นแข็ง
-ตามัว หรือเห็นภาพซ้อน

ท่านควรไปพบแพทย์โดยด่วน !

เมื่อเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองควรทำอย่างไร

ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที อย่ามัวรอช้า เพราะรักษาเร็วจะได้ผลดี

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 • โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยง 3 – 17 เท่า
 • โรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยง 3 เท่า
 • การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยง 2 เท่า
 • ไขมันเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยง 1.5 เท่า
 • โรคหัวใจ
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • สูงอายุ

การป้องกันโรค

 • ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง
 • งดสูบบุหรี่
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดอาหารรสเค็มและไขมันสูง
 • ควรได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์เป็นประจำ
 • กินยาป้องกันการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดตามแพทย์สั่ง